Privacybeleid

 

 

Inzage, correctie en verwijdering van uw gegegevens

 

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment inzage te krijgen in uw persoonlijke gegevens in ons bestand.

 

Mobri Bvba hecht belang aan uw privacy en verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen. De informatie op deze site is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. In het kader van het opstellen van prijsoffertes vragen wij u wel uw persoonsgegevens correct in te vullen. Deze gegevens zullen dan ook enkel door Mobri Bvba gebruikt worden om u een offerte te bezorgen.

De gebruiker kan, kosteloos en op verzoek, steeds vragen om zijn gegevens niet te gebruiken. Daarvoor kan hij zich richten tot Mobri BVBA ,Opitterkiezel 192,

3960 Bree, johan@mobri.be.

 

 

GRATIS offerte

DAKISOLATIE

Mobri Bvba - Alle rechten voorbehouden Privacybeleid